Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanleg keervoorziening

De voertuigen van metrolijn E zijn in de spits zeer druk bezet. Om de groeiende groep reizigers snel en comfortabel te kunnen vervoeren, gaan er vanaf 2021 in de spits meer metro’s rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Om dit mogelijk te maken legt RET een keervoorziening aan. Voorbereidingen voor de werkzaamheden starten in juli.

RandstadRail

De keervoorziening komt in de groenstrook langs het spoor, aan de kant van de Klapwijkseweg. Ter hoogte van de Duikersloot en het Vrouwenrecht.

Eind augustus starten de werkzaamheden

Eind augustus start de RET met de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de keervoorziening. Aan de kant van de Klapwijkseweg maken zij ruimte voor een extra spoor en een keerperron voor de bestuurders. De grond is nu niet stabiel genoeg om het extra spoor te kunnen dragen. Daarom wordt de bestaande grond weggehaald en vervangen door stabiele grond. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden richt RET in juli het bouwterrein in. Ook wordt een oude waterleiding verwijderd. Alle bomen en struiken blijven bij de aanleg van de keervoorziening intact.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.ret.nl/werkzaamheden.