Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Adviesraad Sociaal Domein van start

Op 17 januari kwam de Adviesraad Sociaal Domein voor het eerst bij elkaar. Deze raad adviseert het College van B&W over beleid op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en Werk en Inkomen.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Schakel tussen gemeente en inwoners

Ook bewaakt de ASD of de gemeente inwoners en organisaties voldoende betrekt bij het opstellen van haar beleid. De ASD wil een schakel zijn tussen gemeente en inwoners. De ASD is de opvolger van de Wmo-raad en de Adviesraad Werk en Inkomen. De afgelopen jaren groeide de behoefte aan één adviesraad voor het totale sociale domein, mede omdat de gemeente sinds 2015 een veel grotere rol speelt in de uitvoering van allerlei - deels nieuwe- wetten.

Samenstelling

De ASD bestaat uit een voorzitter, 9 leden en een onafhankelijk secretaris. Enkele leden, evenals de voorzitter, zijn afkomstig uit de nu opgeheven Wmo-raad en de Adviesraad Werk en Inkomen, maar de meerderheid bestaat uit nieuwe leden. Professionals op het gebied van het sociaal domein, maar ook inwoners, die als cliënt ervaring hebben met de ondersteuning die de gemeente biedt in het sociaal domein. Samen een breed scala aan deskundigheid vertegenwoordigend en allemaal betrokken inwoners uit de diverse kernen van onze gemeente.

Signalen uit de samenleving

Voor de ASD is het heel belangrijk om signalen over de praktische uitvoering van allerlei beleidsregels in de samenleving op te pikken. Hoe pakt beleid in de praktijk uit en kan daaraan iets worden verbeterd? Om de rol van adviesraad goed te kunnen vervullen, gaat de ASD de komende periode aan de slag met het opbouwen van een netwerk van personen met ervaring op één van de beleidsterreinen in het sociaal domein.

Mail de adviesraad

Misschien voelt u er wel voor om deel uit te maken van dit netwerk of wilt u gewoon een keer uw ervaring of mening delen met de leden van de ASD. In dat geval is een mailtje naar adviesraadsociaaldomeinpn@gmail.com voldoende.