Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

#Zwerfie-ochtend scholen Delfgauw

Donderdagochtend 12 maart stond voor de scholen in Delfgauw in het teken van zwerfvuil. Na een gastles over zwerfvuil gingen 150 scholieren de omgeving in het centrum van Emerald opschonen.

5 kinderen ruimen afval op in Emerald

Gastles zwerfvuil

De ochtend begon om 09.15 uur in basisschool De Meander in de Florijnstraat in Delfgauw. De scholen startten met een bijzondere gastles voor alle kinderen uit de groepen 5 van de drie basisscholen in Emerald. In deze gastles vertelde Peter Smith van de Stichting Klean over de gevolgen van zwerfvuil voor het milieu. Ouders en andere geïnteresseerde wijkbewoners waren ook welkom.

Vuil inzamelen

Na de gastles gingen de scholieren met materialen van de gemeente vuil inzamelen in en rondom het centrumgebied van Emerald. De winkeliers zorgden na afloop voor een gezonde attentie en vrijwilligers hielpen mee bij het uitdelen hiervan. Ook de Delfgauwse Afval Pakkers, een team van bewoners die op eigen initiatief zwerfvuil opruimen, hielpen deze ochtend mee.

Afsluiting door wethouder Van Staalduine

De ochtend werd rond 11.30 uur afgesloten op het voorplein van het seniorencomplex De 7 Linden aan de Laan der Zeven Linden. Kernwethouder Jaap van Staalduine was daar aanwezig om de kinderen en begeleiders te bedanken voor hun inzet.

Leefbaarheidsplan

Deze zwerfvuilochtend komt voort uit het Leefbaarheidsplan Delfgauw. Een schoon Delfgauw is één van de thema’s die door bewoners in dit plan zijn gekozen. Samen met bewoners werken de samenwerkende partijen in het wijkgericht werken aan een schone omgeving.