Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Zuiveringsplicht tuinders vanaf 2018

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu wil een zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen opleggen aan glastuinbouwbedrijven. Deze zuiveringsplicht gaat in op 1 januari 2018.

Dit is nodig omdat bepaalde middelen nu niet door de afvalwaterzuiveringsinstallaties worden gezuiverd. Deze stoffen blijven dus in het water aanwezig, ook na zuivering. Om dit tegen te gaan, wordt de zuiveringsplicht opgelegd.

Voor het werkgebied van Delfland zal de tuinbouwsector in overleg met de gemeenten en het Hoogheemraadschap Delfland moeten aangeven welke keuzes zij gaan maken om te voldoen aan deze zuiveringsplicht per 2018.