Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Zorg voor inwoners geborgd

Op 19 november tekenden de wethouders van de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Lansingerland, Voorschoten en Pijnacker-Nootdorp ceremonieel een contract met dienstverleners die in 2015 individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf aanbieden.

Een mijlpaal in de voorbereidingen voor de nieuwe Wmo 2015. Met één doel voor ogen: voor iedereen die dat nodig heeft goede zorg bieden!

Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor cliënten die individuele begeleiding dagbesteding, kortdurend verblijf en/of bijbehorend vervoer nodig hebben. Deze taken worden overgedragen van de AWBZ naar de Wmo. Om de zorg ook na 1 januari 2015 goed te organiseren, hebben de zes gemeenten in de afgelopen maanden samen met zorgaanbieders afspraken gemaakt. De wijze waarop de samenwerking met de zorgaanbieders en de gemeenten tot stand is gekomen, geeft veel vertrouwen.

Wethouder Bert Doorn (Wassenaar) namens de 6 gemeenten:

"Naast de goede samenwerking bereiken we nu ook dat de huidige cliënten rust krijgen nu duidelijk is dat zij ook vanaf 1 januari 2015 de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 2015 is een overgangsjaar. Cliënten behouden hun ondersteuning tenzij hun indicatie afloopt, dan wordt er opnieuw gekeken naar de ondersteuningsbehoefte." 

Keuze vrijheid

Het ruime aanbod van zorgaanbieders zorgt ervoor dat inwoners de ondersteuning kunnen kiezen die het best bij hun vraag aansluit. Zij kunnen zelf kiezen van welke aanbieder zij zorg af willen nemen. De goede samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders bleek ook bij de bijeenkomst in theater de Warenar in Wassenaar, waar zorgaanbieders door de gemeenten werden bijgepraat over de laatste stand van zaken. Naast het ondertekenen van het contract was het ook een startsignaal voor een duurzame samenwerking.

Hele grote groep mensen die aanwezig zijn bij de ondertekening inkoop zorg