Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Zonne-energie Pijnacker-Nootdorp (geldend)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 oktober 2017 de nota Zonne-energie Pijnacker-Nootdorp heeft vastgesteld. Er zijn tegen het ontwerp geen zienswijzen ingediend en de gemeenteraad heeft het ontwerp dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Inhoud van de nota

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de energie die nodig is voor wonen, werken, produceren en recreƫren duurzaam wordt opgewekt. Hierbij wordt, binnen de gemeentegrenzen, zoveel mogelijk energie bespaard en lokaal duurzaam opgewekt. Onder duurzame energie wordt verstaan de energie die afkomstig is van hernieuwbare bronnen, waaronder de zon. Deze ambitie kan alleen worden bereikt door een maximale inzet van alle opties voor besparingen en duurzame energieopwekking. De gemeente wil de zogenoemde energietransitie versnellen door aan te sluiten bij bewegingen in de maatschappij, door knelpunten op te lossen en te faciliteren.

Met deze nota wil de gemeente duidelijkheid bieden over de manieren waarop zonne-energie in Pijnacker-Nootdorp toegepast kan worden. Het gaat dan aan de ene kant om ontwikkelingen die altijd kunnen en aan de andere kant om ontwikkelingen waarvan de gemeente op voorhand zegt dat er in Pijnacker-Nootdorp geen mogelijkheden voor zijn. Verder laat de nota ruimte voor de gemeente en initiatiefnemers om met elkaar in gesprek te gaan over initiatieven waar we nu nog geen weet van hebben en we niet op kunnen vooruitlopen. Daarbij wil de nota initiatiefnemers inspireren. Zonne-energie kan op vele manieren worden toegepast en is een dynamische technologie die zich in een snel tempo ontwikkelt.

In werking treding

De nota Zonne-energie Pijnacker-Nootdorp treedt met ingang van 16 november 2017, de dag na deze bekendmaking, in werking. U kunt de nota inzien op het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker of hieronder downloaden. Tegen de vaststelling van de nota Zonne-energie Pijnacker-Nootdorp staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.