Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Zetelverdeling gemeenteraad

Het definitieve overzicht van de verdeling van de 31 zetels in Pijnacker-Nootdorp is bekend. Ook weten we welke kandidaten een raadszetel hebben bemachtigd. Burgemeester Ravestein maakte dit officieel bekend op vrijdag 23 maart.

Zetelverdeling

De VVD stijgt van vijf zetels in 2014 naar zes zetels. Daarmee zijn ze de grootste partij. Het CDA blijft met vijf zetels net zo groot als vier jaar geleden. Eerlijk Alternatief wint twee zetels en komt ook uit op vijf.

4 en 3 zetels

D66 verliest één zetel en komt nu uit op vier. Ook Progressief Pijnacker-Nootdorp (samenwerking GroenLinks en PvdA) komt uit op vier zetels. Dat aantal is gelijk aan 2014. Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp verliest één zetel en komt daarmee op drie.

2 en 1 zetel

De partij voor de Dieren wint één zetel en komt op twee zetels. De CU-SGP verliest één zetel en houdt er een over. Trots behoudt één zetel.

Geen zetel

Lokaal LPN is er niet in geslaagd een zetel te bemachtigen.

Wie komt op welke stoel?

Voorkeursstemmen zorgen er soms voor dat niet de eerste drie of vier personen van een kieslijst een plek in de raad krijgen. Af en toe krijgen kandidaten die lager op de lijst staan, tóch een zetel. De burgemeester lichtte per partij toe wie op basis van lijstvolgorde en wie op basis van voorkeursstemmen een plek in de gemeenteraad verdient. De nieuw gekozen raadsleden krijgen nu enkele dagen de tijd om hun plek wel of niet formeel te accepteren.

Is een kandidaat tot raadslid benoemd, dan onderzoekt de gemeenteraad of de kandidaat voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Dat is het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek. Het onderzoek en de uitslag hiervan zijn openbaar. De gemeenteraad in oude samenstelling doet het onderzoek. Voor de verkiezingen 2018 staat in de wet dat het onderzoek uiterlijk woensdag 28 maart moet zijn afgerond.

Kijk voor het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag en de uitslag van het referendum op Politiek en organisatie > verkiezingen > Bekendmaking uitslagen van de verkiezingen

Afscheid en start

Op woensdag 28 maart 2018 neemt de oude raad afscheid. De dag daarna worden de nieuwe raadsleden benoemd en geïnstalleerd. Als dat is gebeurd, kunnen de raadsleden meteen aan de slag voor de komende vier jaar. En kunnen de onderhandelingen beginnen voor een nieuw college.

Inwerkprogramma

In de maand april is, naast de gewone raadsvergaderingen, ook ruimte voor het inwerken van nieuwe raadsleden. Iedereen krijgt de gelegenheid mee te doen aan het inwerkprogramma.