Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ypenburg Craeyenburch, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ’Ypenburg Craeyenburch’ heeft ter inzage te gelegen.

Het plan is hieronder digitaal beschikbaar en te raadlegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Doel

Het betreffende bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied.

Ligging plangebieden

Het plangebied van het bestemmingsplan Ypenburg-Craeyenburg bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De startbaan vormt tevens ook de gemeentegrens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Fellowshiplaan en de Dokter Bakkerenlaan en in het zuidwesten door het fietspad Bitterzoetpad. Het zuidoosten wordt begrensd door de watergangen in het verlengde van het meest noordoostelijke deel van het bebouwingslint Brasserskade. De Woningen Brasserskade 1 tot en met 19 en de milieustraat, ten oosten van de Brasserskade, behoren ook tot het plangebied.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen.