Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ypenburg-Centraal en Ypenburg-Nieuwe Veen, ontwerpbestemmingsplannen (in procedure)

De ontwerpbestemmingsplannen ’Ypenburg Centraal’ en ‘Ypenburg Nieuwe Veen’ hebben ter inzage gelegen.

Deze ontwerpbestemmingsplannen zijn hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Doel

De betreffende bestemmingsplannen hebben tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied.

Ligging plangebieden

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ypenburg Centraal’ bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De Startbaan vormt tevens ook de gemeente-grens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Laan van Nootdorp, aan de zuid-oostzijde door de Dokter Bakkerenlaan en Sportparkweg en aan de zuidwestzijde door de Dokker Bakkerenlaan en de Fellowshiplaan.

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ypenburg Nieuwe Veen’ bevindt zich in het noorden van Nootdorp, tegen de A12 aan. Het plangebied bestaat uit twee delen die op één punt verbonden wordt. Het westelijk ge-bied wordt begrensd door de Sportparkweg, Pr. Alexialaan (gemeente Den Haag), de woningen langs de Veen-weg, de Bartholomeuslaan en de Laan van Nootdorp. Het oostelijke gebied wordt begrensd door de rijksweg A12, het Oosteinde, de Populierenlaan en het water in het verlengde van de Magnoliadreef. Het bedrijventerrein Oostambacht, welke ook binnen deze zone valt, behoord niet tot het plangebied.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.