Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

WOZ-waarde wordt openbaar raadpleegbaar

Per 1 oktober 2016 moet de WOZ-waarde van een woning openbaar zijn. Om deze openbaarheid gemakkelijk te ontsluiten zoekt de gemeente Pijnacker-Nootdorp aansluiting op de centrale landelijke voorziening. Naar verwachting kan deze aansluiting begin 2017 worden gerealiseerd.

Tot die tijd biedt de gemeente Pijnacker-Nootdorp een tijdelijke voorziening en kunt u een
WOZ-waarde opvragen door:

  • een e-mailbericht te sturen naar info@pijnacker-nootdorp.nl of
  • telefonisch contact op te nemen met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp via 14 015 of
  • een brief te schrijven naar de afdeling BPZ, team belastingen, postbus 1, 2640 AA Pijnacker met vermelding van het adres van de woning waarvan u de waarde wilt weten.

U kunt per dag maximaal van vijf adressen de WOZ waarde opvragen.

Eind februari 2017 worden de beschikkingen 2017 verstuurd en kan iedereen eenvoudig de WOZ-waarde opvragen bij één landelijk centraal punt, het online WOZ-waardeloket: www.woz-waardeloket.nl. Door op een plattegrond de woning waarvan u de waarde wilt weten of een adres op te geven, kunt u de WOZ-waarde achterhalen.

Niet alles online inzichtelijk

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie zoals wie is de eigenaar, wat is de verkoopprijs en taxatieverslagen zijn niet op deze manier te raadplegen. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en niet van bedrijfspanden.

Waardepeildatum

In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen. Op het moment dat in 2017 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 bekend zijn, zullen deze aan het landelijke loket worden toegevoegd.