Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Workshop voor mantelzorgers

Dinsdag 28 mei van 19.30 tot 21.30 uur is er een informatieve avond voor mantelzorgers. Het thema is 'Opkomen voor jezelf, met respect voor de ander'.

Gratis

De bijeenkomst vindt plaats in kerkelijk centrum Nové, Dorpsstraat 13 2631 CR Nootdorp en is gratis toegankelijk. De avond wordt verzorgd door Bureau mantelzorgondersteuning Pijnacker-Nootdorp, samen met DOEL (onderdeel van GGZ Delfland).

Opkomen voor jezelf, met respect voor de ander

Contacten hebben is erg belangrijk. Goede contacten met anderen kunnen steunen en stressklachten verminderen. Maar contacten met anderen verlopen niet altijd goed. Voor uzelf opkomen kan moeilijk zijn. Het kan zijn dat u te snel ‘ja’ zegt, terwijl u dit eigenlijk niet wilt. Ook in sommige mantelzorgsituaties kan het lastig zijn om grenzen aan te geven. Dat alles maakt het omgaan met elkaar soms lastig.

Meer informatie en aanmelding

Bureau mantelzorgondersteuning Pijnacker-Nootdorp, Francis Bennis, Mr. Dr. v.d Helmlaan 11 2641 DE Pijnacker, tel. (06) 224 70 217, info@mantelzorgpijnacker-nootdorp.nl.
Meer informatie over mantelzorg staat op www.mantelzorgpijnacker-nootdorp.nl.