Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Woonvisie Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt een woonvisie. Daarin zetten we hoe de woningvoorraad van Pijnacker-Nootdorp er in 2030 uit zou moeten zien. Daarbij houden we rekening met wat woningzoekenden willen: verschillende woningtypes in verschillende prijsklassen. De Woonvisie maken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De woonvisie laat zien aan welke woningen behoefte is, op korte en lange termijn. We kijken daarbij naar

  • doelgroepen (jongeren, gezinnen, alleenstaanden, ouderen)
  • woningtypen (appartement of huis)
  • grootte
  • prijsklasse

Deze visie vertalen we naar een woningbouwprogramma, daarin staat welke woningen we gaan bouwen en wanneer. Daarbij blijft het mogelijk om die woningen te bouwen waar op dat moment vraag naar is. Zo kunnen we mee bewegen de wensen van de toekomstige bewoners.

Hoe ver zijn we met de woonvisie?

In december 2018 zijn we begonnen met een startnotitie. Hieronder staan de stappen die nodig zijn om de woonvisie in de zomer van 2020 vast te kunnen stellen.

Startnotitie - december 2018

In december 2018 is de startnotitie woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2040 vastgesteld in de gemeenteraad. Hier staat in wat het doel is van de woonvisie en hoe we dat gaan doen.

Onderzoek - 2019

Daarna zijn er onderzoeken gedaan naar de woonbehoeften op korte en lange termijn.

Gesprekken met inwoners - november 2019

Begin november 2019 is er met drie groepen inwoners gesproken over hun woonwensen. Dat waren jongeren, ouderen en inwoners in het algemeen. We hebben een aantal moeilijke keuzes met ze besproken. Daardoor weten we nu of inwoners de uitkomsten uit de onderzoeken herkennen. En wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn. Die aanvullingen op de onderzoeken krijgen een plaats in de woonvisie.

Gesprek met de raad - oktober en december 2019

De uitkomst van de onderzoeken en de gesprekken met inwoners is uitgelegd aan de raad tijdens de vergadering van 31 oktober 2019. Tijdens een speciale avond over de Woonvisie op 3 december 2019 besprak de raad de richting van de woonvisie aan de hand van verschillende keuzes.

Gesprek met organisaties en bedrijven - december 2019

Tijdens een ontbijtbijeenkomst op 12 december 2019 bespraken we de richting van de woonvisie met organisaties en bedrijven.

Ontwerpvisie - februari 2020

In februari 2020 willen we de woonvisie aanbieden aan de raad. Daarna gaat de woonvisie ter inzage. Inwoners en organisaties kunnen dan een reactie geven.

Vaststelling - zomer 2020

De woonvisie hopen we in de zomer van 2020 definitief te maken.