Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

WKZ - Wijkzaken

De afdeling Wijkzaken zorgt voor het onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties. Verder zorgt deze afdeling voor advisering op het gebied van milieu en verkeer. Ook het team veiligheid en handhaving valt onder deze afdeling.

Het team Inrichting en Beheer Open bare Ruimte en het team Servicebedrijf werken samen om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties op een kwalitatief goed niveau te houden.

Het team Veiligheid en Handhaving zorgt voor advisering op het gebied van veiligheid, voor de APV-vergunningverlening en voor de handhaving op de regels voor bedrijven en inwoners op het gebied van openbare ruimte, milieu, bouw en ruimtelijke ordening.

Het team Milieu en Verkeer zorgt voor de advisering over onder meer verkeer(sveiligheid) en milieuaspecten zoals ecologie, bodem-, water- en luchtkwaliteit, (duurzaam) bouwen en energie.

Voor algemene vragen over de Leefbaarheid in uw woonomgeving zijn de Wijkmanagers van de kernen Nootdorp, Pijnacker en Delfgauw aanspreekbaar.