Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijzigingsovereenkomst Groenzoom getekend

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inrichting, financiering en het beheer van de Groenzoom.

Ondertekening overeenkomst Groenzoom Wethouder Jaap van Staalduinen en twee heren van de groenzoom

Hiervoor ondertekenden de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland en de uitvoeringsorganisatie op 13 maart de Wijzigingsovereenkomst Groenzoom. De nieuwe afspraken vervangen de oude, die dateerden van 2008. Nu zijn de taken en verantwoordelijkheden gewijzigd. Zo is de uitvoeringsorganisatie nu helemaal verantwoordelijk voor realisatie en is de provincie alleen financier.

Verheugd

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn ten minste dertig jaar verantwoordelijk voor het beheer, toezicht, onderhoud en instandhouding van het recreatiegebied. Daarvoor stellen de gemeenten een beheerplan op, dat ter informatie naar de provincie gaat. Als financier verstrekt de provincie ongeveer 16 miljoen euro aan de gemeenten en de uitvoeringsorganisatie.
Wethouder Jaap van Staalduine: “Net als alle betrokkenen ben ik verheugd dat met het vastleggen van de nieuwe afspraken er nu finale duidelijkheid is.” De planning is dat grote delen van de Groenzoom in 2015 gereed zijn en dat enkele onderdelen medio 2016, begin 2017 in gebruik genomen kunnen worden.