Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijktoezichthouders leren over zelfverdediging

Wat doe je als je als wijktoezichthouder iemand zich ‘verdacht’ ziet ophouden bij een openstaande tuindeur?

Diverse mensen in een sporthal die uitleg krijgen

Wat doe je als je iemand aanspreekt op ongewenst gedrag en je krijgt een grote mond terug? De wijktoezichthouders van Klapwijk en Koningshof komen soms voor verrassende situaties te staan tijdens hun looprondes. Enige weken geleden verzorgde Rayosports uit Delft daarom vrijwillig een avond ‘zelfverdediging’ in sporthal Het Baken.

Ongewenst gedrag

De wijktoezichthouders, mannen en vrouwen van alle leeftijden, wilden graag wat steviger in hun schoenen komen te staan tijdens hun looprondes in de wijk. Hoe spreek je iemand aan op ongewenst gedrag? Hoe dichtbij laat je iemand komen? Wat is een prettige positie tot je gesprekspartner? Blijft die positie hetzelfde als er onverhoopt agressie in het spel komt? Raymond en Yolanda van Rayosports boden uitkomst in een kennismakingsavond over ‘zelfverdediging’ en communicatietechnieken.

Ervaring Delen

Zij lieten de deelnemers een rollenspel spelen om te ervaren wat de manier van aanspreken met je doet en hoe het voelt als iemand te dichtbij komt. De deelnemers hebben volop gesproken over het belang van houding en communicatie in het wijktoezicht. De avond bood ook een goede gelegenheid voor de wijktoezichthouders uit beide wijken om hun ervaring te delen.