Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouwen Tolhek en Nootdorp Centrum/West

Dinsdag 13 mei wordt de wijkschouw in Tolhek, gebied Parkkamers, gehouden en op woensdag 14 mei is de wijkschouw in Nootdorp Centrum/West. Beide wijkschouwen zijn van 19.00 tot 21.00 uur.

Wijkmanager, politie en bewoners lopen mee met een een wijkschouw

Tijdens de wijkschouw inventariseert de wijkmanager met bewoners en eventuele andere professionals (politie, woningcorporatie) lopend door de wijk de verbeterpunten voor de leefbaarheid. Het gaat hierbij om algemene zaken rond het groen, verkeer, veiligheid en zaken van maatschappelijke aard.

Geef u op voor de wijkschouw

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor de wijkschouw. Dit kan voor Tolhek/Parkkamers tot en met 9 mei bij wijkmanager Kees Konings, tel. 14 015 of c.konings@pijnacker-nootdorp.nl, en voor Nootdorp Centrum/West tot en met 8 mei bij wijkmanager Leen Sinteur, tel 14 015 of l.sinteur@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor onder Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.