Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouwen en buurtgesprekken Pijnacker

In Pijnacker vinden regelmatig wijkschouwen plaats. Ook een buurtgesprek met de wijkmanager is mogelijk.

Wijkschouwen Pijnacker

Wijkschouwen Pijnacker

De wijkschouw is bedoeld om samen met de bewoners te bekijken hoe de leefbaarheid en veiligheid in de wijk behouden en waar mogelijk verbeterd kunnen worden. Ook het aanhalen van contacten met de bewoners en het betrekken van bewoners bij de openbare ruimte zijn belangrijke doelstellingen.

Tijdens de wijkschouw inventariseren de wijkmanager, vertegenwoordigers van bewonersverenigingen, bewoners van de wijk en eventuele andere professionals de verbeterpunten in de wijk. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn zwerfvuil, het groen, gevaarlijke plekken of situaties, maar het kan ook om sociale samenhang of op handen zijnde projecten gaan. De aandachtspunten worden opgenomen in een actielijst.

De wijkschouwen worden in overleg met de bewonersverenigingen in de wijk gepland. U kunt zich voor de wijkschouwen aanmelden bij wijkmanager Peter van der Sman, tel. 015 362 66 48 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl

Planning wijkschouwen 2020
datum tijd wijk
dinsdag 21 april (vervallen) 19.00 uur Klapwijk
dinsdag 26 mei (vervallen) 19.00 uur Koningshof
woensdag 10 juni (vervallen) 19.00 uur Tolhek
woensdag 8 juli (vervallen) 19.00 uur Keijzershof
woensdag 16 september 19.00 uur Pijnacker Noord

Buurtgesprek kan ook!

Het is ook mogelijk om op buurt- of straatniveau het gesprek aan te gaan. Als u samen met andere bewoners in gesprek wilt gaan over leefbaarheidskwesties in uw buurt, neem dan contact op met wijkmanager Peter van der Sman voor een afspraak.