Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouwen en buurtgesprekken Delfgauw

In Delfgauw vinden regelmatig wijkschouwen plaats. Ook een buurtgesprek met de wijkmanager is mogelijk.

Delfgauw kruispunt Delftsestraatweg

Wijkschouwen Delfgauw

De wijkschouw is bedoeld om samen met de bewoners te bekijken hoe de leefbaarheid en veiligheid in de wijk behouden en waar mogelijk verbeterd kunnen worden. Ook het aanhalen van contacten met de bewoners en het betrekken van bewoners bij de openbare ruimte zijn belangrijke doelstellingen.

Tijdens de wijkschouw inventariseren de wijkmanager, vertegenwoordigers van bewonersverenigingen, bewoners van de wijk en eventuele andere professionals de verbeterpunten in de wijk. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn zwerfvuil, het groen, gevaarlijke plekken of situaties, maar het kan ook om sociale samenhang of op handen zijnde projecten gaan. De aandachtspunten worden opgenomen in een actielijst.

Onderstaande wijkschouwen zijn in overleg met de bewonersverenigingen in de wijk gepland. U kunt zich voor de wijkschouw aanmelden bij wijkmanager Marjolein van der Vlies, tel. 015 362 66 55 of m.vandervlies@pijnacker-nootdorp.nl

Planning wijkschouwen Delfgauw 2019
Datum Tijd Wijk
dinsdag 16 april 19.00 uur Oud Delfgauw en Emerald (op de fiets)
woensdag 8 mei 09.30 uur Oude Leede (op de fiets)

Buurtgesprek kan ook!

Het is ook mogelijk om op buurt- of straatniveau het gesprek aan te gaan. Als u samen met andere bewoners in gesprek wilt gaan over leefbaarheidskwesties in uw buurt, neemt u dan contact op met wijkmanager Marjolein van der Vlies om een afspraak te maken.

Actielijsten wijkschouwen 2017

Actielijsten wijkschouwen 2016