Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw Tolhek 13 juni

Woensdag 13 juni houdt de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een wijkschouw in Tolhek. Aanmelden kan tot en met 10 juni.

Het wijkpark in Tolhek

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Aanmelden

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor deze wijkschouw. Dit kan tot en met 10 juni bij wijkmanager Peter van der Sman, tel 14 015 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven via het Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.