Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw ‘s-Gravenhout

Woensdag 13 september vanaf 19.00 uur is er een wijkschouw in ‘s-Gravenhout. Tijdens de wijkschouw inventariseert de wijkmanager met bewoners en eventuele andere professionals (politie, woningcorporatie) lopend door de wijk de verbeterpunten voor de leefbaarheid.

Wijkmanager, politie en bewoners lopen mee met een een wijkschouw

Het gaat hierbij om algemene zaken rond het groen, verkeer, veiligheid en zaken van maatschappelijke aard.

Aanmelden

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? U kunt zich aanmelden tot en met 3 september op bij wijkmanager Leen Sinteur, tel 14 015 of l.sinteur@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.