Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw Pijnacker Noord

Woensdag 18 september houdt de gemeente vanaf 19.00 uur een wijkschouw in Pijnacker Noord. Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Meld u aan!

Bord Pijnacker

Tijdens de wijkschouw inventariseert de wijkmanager met bewoners en eventuele andere professionals (politie, woningcorporatie) lopend door de wijk de verbeterpunten voor de leefbaarheid. Het gaat hierbij om algemene zaken rond het groen, verkeer, veiligheid en zaken van maatschappelijke aard.

Aanmelden

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor deze wijkschouw. Dit kan tot en met 16 september bij wijkmanager Peter van der Sman, tel 14 015 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Meldpunt leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.