Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw Oude Leede/Zuidpolder

Dinsdag 6 augustus houdt de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een wijkschouw in Oude Leede/Zuidpolder. De wijkschouw start vanaf buurthuis Het Oude Laarsje.

Fieters in de Oude Leede

Tijdens de wijkschouw inventariseert de wijkmanager met bewoners en eventuele andere professionals (politie, woningcorporatie) fietsend door de wijk de verbeterpunten voor de leefbaarheid. Het gaat hierbij om algemene zaken rond het groen, verkeer, veiligheid en zaken van maatschappelijke aard.

Aanmelden

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor de wijkschouw. Dit kan tot en met 2 augustus bij wijkmanager Peter van der Sman, tel 14 015 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.