Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw Koningshof

Dinsdag 28 mei houdt de gemeente vanaf 19.00 een wijkschouw in Koningshof. Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan voor 27 mei op bij de wijkmanager.

Bord Pijnacker

Tijdens de wijkschouw bekijkt de wijkmanager samen met bewoners, vertegenwoordigers van de bewonersvereniging en eventuele andere professionals de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in Koningshof. Denk hierbij aan zaken als het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Aanmelden

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor de wijkschouw. Dit kan tot en met 26 mei bij wijkmanager Peter van der Sman, tel. 14 015 of p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook, tel. 14 015.