Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkschouw Centrum/Dorp en Achter het Raadhuis

Dinsdag 24 september houdt de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een wijkschouw in Pijnacker Centrum/Dorp. Woensdag 25 september is de wijkschouw van de wijk Achter het Raadhuis in Nootdorp.

Peter Bol loopt met bewoners door Pijnacker

Tijdens de wijkschouw inventariseert de wijkmanager met bewoners en eventuele andere professionals (politie, woningcorporatie) lopend door de wijk de verbeterpunten voor de leefbaarheid. Het gaat hierbij om algemene zaken rond het groen, verkeer, veiligheid en zaken van maatschappelijke aard.

Aanmelden

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt en die wat u betreft zo moeten blijven? Geeft u zich dan op voor de wijkschouw.
Dit kan voor Wijkschouw Centrum tot en met 20 september bij wijkmanager Kees Konings, tel 14 015 of c.konings@pijnacker-nootdorp.nl.
Voor wijkschouw Achter het Raadhuis tot en met 19 september bij wijkmanager Leen Sinteur, tel 14 015 of l.sinteur@pijnacker-nootdorp.nl.
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Meldpunt Leefomgeving

Zaken als gaten in de weg, losliggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en dergelijke kunt u doorgeven aan het Meldpunt Leefomgeving. Kijk hiervoor op Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook: 14 015.