Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijkontsluitingsweg Pijnacker-Noord

De wijkontsluitingsweg in Pijnacker Noord loopt vanaf de rotonde aan de Oostlaan, via de Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Troelstralaan en Nobellaan naar de rotonde aan de Nootdorpseweg/Sportlaan.

Om het sluipverkeer te beperken en de veiligheid voor bewoners en schoolgaande kinderen te vergroten wordt de weg ingericht als een 30 km weg.

Uitvoering

De wijkontsluitingsweg is bijna klaar. Alleen het gedeelte tussen de Goudenregensingel en de rotonde Oostlaan moet nog worden uitgevoerd. Dit gebeurt in mei 2020, als onderdeel van de herinrichting van de Berken- en Bomenbuurt.

Definitief ontwerp

Het Ontwerp van de Wijkontsluitingsweg in de wijk Pijnacker Noord is uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Dank aan alle bewoners die een reactie hebben gegeven op het schetsontwerp. Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben we het plan op een aantal punten aangepast. In de samenvatting vindt u de toelichting op de verkeersmaatregelen, het groen en de winkels.

In de Documentatie Wijkontsluitingsweg Pijnacker-Noord vindt u het voorontwerp.