Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wie mag er stemmen?

Om op 21 maart 2018 te mogen stemmen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet u

  • op 5 februari 2018 in Pijnacker-Nootdorp wonen;
  • op 21 maart 2018 achtien jaar of ouder zijn;
  • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.

Ook niet-Nederlandse inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven en aan bovenstaande eisen voldoen, mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kijk voor aanvullende regels op de website van de Kiesraad.

Raadgevend referendum

Om te mogen stemmen bij het raadgevend referendum moet u

  • de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • op 21 maart 2018 achtien jaar of ouder zijn;
  • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.

Stempas 7 maart

Als u aan deze eisen voldoet, krijgt u uiterlijk 7 maart 2018 automatisch één of twee oproepingskaarten (stempas) in uw brievenbus.

Lees meer over de verkiezingen op de pagina Verkiezingen.