Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wethouder Van Haagen blij met principeakkoord tussen Rondom Wonen en Vestia

Woningcorporatie Rondom Wonen tekende op 20 juni jl. een principeakkoord met Vestia voor de overname van 1.250 woningen en ander vastgoed in Pijnacker-Nootdorp.

Met de transactie is een bedrag gemoeid van € 137 miljoen. Wethouder Peter van Haagen is blij met deze stap.

Complimenten

Van Haagen: “De principeovereenkomst levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de sociale huurvoorraad in Nootdorp. Daarmee behouden we betaalbaar woonaanbod voor gezinnen, jongeren en ouderen met een kleinere beurs. Dit is een belangrijk doel in onze Uitvoeringsstrategie Wonen. We zijn er als gemeente erg blij mee dat Rondom Wonen en Vestia tot een principeakkoord zijn gekomen: onze complimenten!”

In goede handen

Bestuurders van de beide corporaties geven aan dat de huurders die overgaan naar Rondom Wonen in goede handen zijn. De gemeente gaat de komende tijd in overleg met Rondom Wonen om kennis te nemen van de verdere uitwerking van de plannen.

Verkoop door Vestia

De verkoop is onderdeel van het voornemen van Vestia om in de komende tien jaar bijna 1.600 woningen per jaar te verkopen ter verbetering van de financiële positie op langere termijn. In de herfst van vorig jaar kwam in het nieuws dat dit voornemen onder andere voor de sociale woningvoorraad in Nootdorp grote consequenties zou hebben.

Om die reden stuurden de portefeuillehouders Wonen van alle Haaglandengemeenten in november 2012 gezamenlijk een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Met deze brief willen de Haaglandengemeenten het Rijk aanzetten tot actie om de negatieve gevolgen van het plan van Vestia te onderzoeken, te beperken en waar mogelijk oplossingen te bieden.

De stap die Rondom Wonen nu zet is wat de gemeente Pijnacker-Nootdorp betreft goed voor alle betrokken partijen en de gemeenschap in Pijnacker-Nootdorp.

Gezamelijke brief

Lees hieronder de eerdere berichtgeving over de gezamelijke brief uit 2012 aan de minister.