Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wethouder Peter van Haagen ruilt politiek in voor bedrijfsleven

Wethouder Peter van Haagen ruilt de politiek in voor het bedrijfsleven. Dit heeft hij donderdagavond 2 juli in de raadsvergadering bekendgemaakt.

Portretfoto Wethouder Peter van Haagen

Wethouder Peter van Haagen:

"Mevrouw de voorzitter, het was heel mooi maar het is nu mooi geweest...
Zo zou ik willen samenvatten waarom ik aan de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vandaag mijn ontslag aanbied en uit de politiek stap. Ik zal dit kort toelichten.

"Alles bij elkaar opgeteld ben ik 21 jaar politiek actief geweest en heb ik mij in verschillende functies zo goed mogelijk, maar altijd naar eer en geweten, ingezet voor de belangen van de gemeente en haar inwoners. In al die jaren heb ik mogen meewerken aan de mooie gemeente die wij nu zijn. De laatste 5 jaar als wethouder in twee fantastische colleges. Ik wilde in eerste instantie nu wat wapenfeiten opsommen maar dan zou ik mijn collega’s tekort doen, als ware het allemaal mijn verdiensten. Niets is minder waar...

"Maar dan komt er toch het moment waarop je jezelf afvraagt of je de politiek nog leuk vindt en of het je nog voldoende energie geeft. Maar ook de vraag of je deze gemeente en haar inwoners nog die energie kan geven die nodig is om als wethouder goed te functioneren. Tegelijkertijd heb ik mij de vraag gesteld of ik een verdere carrière in de politiek ambieer. En als je gevoel op dat moment die vragen ontkennend beantwoordt, moet je een keuze maken; je kunt relatief veilig blijven zitten en dan maar op halve kracht óf je stapt eruit met alle onzekerheden. Ik heb voor dat laatste gekozen en mijn gevoel gevolgd, zoals ik dat uiteindelijk altijd doe. Ik ga weer fulltime het bedrijfsleven in.

"Formeel heb ik een maand opzegtermijn en zou ik dus per 2 augustus geen wethouder meer zijn; het college heeft mij gevraagd om tot 1 september in functie te blijven en ik heb aangegeven dat ik daar uiteraard toe bereid ben.

"Mevrouw de voorzitter, ik weet dat het waarschijnlijk straks en morgen in de media vooral weer zal gaan over het wachtgeld. Het is jammer dat je als bestuurder je over dit recht altijd moet verdedigen maar dat is de realiteit, dus wilde ik het ook maar gewoon noemen. Financieel ben ik nog niet in staat om het meteen zonder te redden. Maar die eventuele periode zal zeer kort zijn en het zou zo maar kunnen zijn dat ik er in september geen beroep op hoef te doen, en het slechts als uiterste vangnet zal dienen. Dit ter geruststelling van sommigen...

"Mevrouw de voorzitter, tot slot wil ik u graag allemaal bedanken en complimenteren. Complimenteren dat u het met mij al die tijd hebt uitgehouden maar ook bedanken:
- De gemeenteraad voor de prettige samenwerking en haar vertrouwen;
- Mijn eigen VVD fracties en besturen voor haar onvoorwaardelijke vertrouwen in en steun aan mij, al die jaren;
- Het college voor de collegialiteit, de fantastische samenwerking en mooie momenten, waarbij politiek niet of nauwelijks een rol speelde; wij deden het voor de gemeente en haar inwoners;
- Niet in de laatste plaats de gemeentesecretaris, directeur en met hen al die fijne hardwerkende loyale ambtenaren die ervoor zorgen dat wij kunnen functioneren.

"Ik wens u allen politiek maar vooral privé alle goeds, een goede gezondheid maar ook kracht en hoop in de moeilijke periodes die wij ook allemaal zullen meemaken. Het ga u goed..."

Burgemeester Francisca Ravestein namens het college:

"Een groot verlies voor onze gemeente. We zullen Peter gaan missen: zijn humor, zijn directheid maar bovenal zijn deskundigheid."