Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wethouder Melzer “Het einde komt in zicht.”

Wethouder Melzer, verantwoordelijk voor het herinrichtingsproject in Pijnacker Noord, komt regelmatig in de wijk en kan zich goed inleven in de overlast die inwoners ervaren. Maar, hij ziet ook de andere kant; de samenwerking, de vele activiteiten in een wijk die leeft, die bruist!

Bewoners tijdens buurtfeest in Pijnacker Noord

In de afgelopen periode waren er een aantal 50-jarige huwelijksjubilea te vieren in Noord. Graag zet ik het feest luister bij door de overhandiging van een bloemstuk namens het gemeentebestuur. En, het geeft mij gelijk een goede gelegenheid om de voortgang van de werkzaamheden in Pijnacker Noord van dichtbij te bekijken. Als je dan via een opgebroken weg door de modder en een afgegraven tuin bij het jubilerende bruidspaar binnen mag komen wordt wel erg zichtbaar wat voor overlast dit de omwonenden, soms maandenlang, kan bezorgen.

Maar het resultaat mag dan ook gezien worden!

Na de Geleerden- en Staatsliedenbuurt is ook de Parkbuurt gereed gekomen; alles ligt er weer zeer fraai bij. Er wordt nu hard gewerkt aan de voltooiing van de Heesterbuurt, en de voorbereidingen voor de reconstructie van de Bomen- en Berkenbuurt. In de zomervakantie start hier het werk aan het riool in de Goudenregensingel; de Wielerronde zal moeten uitwijken naar een ander parcours in Pijnacker. Al met al begint het eind in zicht te komen van alle werkzaamheden in Noord!

Het leven bruist in Noord

Mede dankzij de zeer actieve wijkvereniging is het afgelopen jaar een grote buurttuin (moestuin) gerealiseerd, die niet alleen de inwendige mens (pompoenensoep is beslist een aanrader), maar ook het saamhorigheidsgevoel weet te versterken. Een mooi voorbeeld hiervan is het druk bezochte buurtfeest ter gelegenheid van de afronding van de Parkbuurt. Ook de nieuwe bewoners van de patiowoningen aan de Thorbeckelaan waren aanwezig.

Met dit soort activiteiten, en daarbij niet te vergeten het Repair Café, de buurtwacht, een mini-bieb en de deze maand opgestarte buurtochtend, bruist het leven in Pijnacker-Noord. Een ieder die daar als vrijwilliger een steentje aan wil/kan bijdragen roep ik van harte daartoe op. Het in stand houden van een plezierige en fraaie leefomgeving is toch in ieders belang!