Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Werkzaamheden Parkbuurt

Half februari is gestart met de renovatie van de Nobellaan, het deel vanaf de rotonde tot aan de Nansenlaan. Daarna volgt de Thorbeckelaan vanaf de brug bij de Nobellaan tot aan de Meidoornlaan. Dit werk wordt stap voor stap uitgevoerd, tussen mei en november.

Ook wordt nog voor de zomervakantie het nieuw ingerichte gebied rondom de Lidl hier en daar aangepast.

Werkzaamheden aan de Nobellaan in Pijnacker

Nieuwe kabels en leidingen

De aannemer van de gemeente heeft in de Nobellaan al de weg en het trottoir opgehoogd. Momenteel zijn de verschillende nutsbedrijven bezig met de aanleg van nieuwe kabels en leidingen. Zodra de woningen hierop zijn aangesloten, worden de oude kabels en leidingen verwijderd. In totaal duren deze nutswerkzaamheden zo’n 15 weken. Daarna kan de gemeente aan de slag met de nieuwe inrichting van de Nobellaan. Dit duurt zo’n 3 weken.

Werk in voortuinen

Aan de bewoners is gevraag om de tuininrichting te verwijderen voordat de nuts- en ophoogwerkzaamheden in de voortuinen van start gaan. Als extra service heeft de gemeente aangeboden om al het groenafval af te voeren, als bewoners in één gezamenlijke actie de voortuinen leegmaken en het afval op een vooraf af te spreken plaats aanbieden. De gemeente levert de benodigde grond en/of zand om de voortuinen op te hogen. Ook kunnen de bewoners aangeven of men prijs stelt op een nieuw voetpad (van voordeur naar straat) en een ligusterhaagje. Voor vragen kan men contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente: Marcel Schulze, bereikbaar via m.schulze@pijnacker-nootdorp.nl.

Bereikbaarheid

Ook al wordt de Nobellaan volledig afgesloten voor het verkeer, de woningen blijven altijd via loopschotten bereikbaar. Politie, brandweer en ambulance zijn geïnformeerd en kunnen via de rijplaten de woningen bereiken. Natuurlijk kunnen ook de bewoners daar buiten werktijd gebruik van maken.