Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Werkzaamheden De Groenzoom

Deze maand beginnen werkzaamheden aan De Groenzoom. Dit deel ligt tussen de N470 en de Ruivenschevaart.

Het werk wordt uitgevoerd door De Kuiper Noordeloos B.V. De werkzaamheden duren tot 15 juli 2015. In die periode worden er nieuwe watergangen gegraven en paden aangelegd en wordt de beplanting aangebracht. Daarna volgt nog een onderhoudsperiode tot eind 2015.

Overlast

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om overlast voor de omwonenden te beperken. Onder het fietspad dat de wijk Tolhek verbindt met het gebied zal een duiker worden vervangen. Dit kan wel voor enige hinder zorgen. Wij zullen door middel van bebording langs de N470 en het fietspad tijdig melding maken van de activiteiten. Werkverkeer van en naar het gebied zal gebruik maken van de N470.

Meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden is te verkrijgen bij de heer A. Haring van Arcadis 06-27062290, die namens het projectbureau toezicht houdt op het werk, of bij de heer R. Kockelkoren van Dienst Landelijk Gebied tel. 06-21689919. Actuele informatie kunt u vinden op www.degroenzoom.nl en op de Facebookpagina van De Groenzoom.

Plattegrond van de Groenzoom