Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Werkgroep renovatie Parkbuurt

Deze werkgroep heeft tot doel ervoor te zorgen dat u gedurende de renovatie weet waar u aan toe bent. De ervaringen in de Geleerdenbuurt hebben de wijkvereniging doen besluiten om een werkgroepje renovatie Parkbuurt in het leven te roepen.

Logo van wijkvereniging Pijnacker Noord

Gedurende de looptijd van de renovatie wordt elke drie maanden -indien daar aanleiding toe is- een buurtnieuwsbrief verspreid. Verder vindt u algemene informatie en over de komende periode, op de website van de wijkvereniging en de gemeente.

Vragen

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Ook deze lijst vindt u straks op beide websites. Dus als u vragen heeft, raadpleeg dan alstublieft eerst even de website voordat u de vraag stelt aan één van de betrokken aannemers.