Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Werk Pijnacker Noord volgende week hervat

Goed nieuws voor de bewoners en winkeliers in Pijnacker Noord. In de week van 8 mei worden de bestratingswerkzaamheden in de Heesterbuurt hervat. De nieuwe aannemer begint in de Goudenregensingel en Ribeslaan.

Nieuwe aannemer

Vorige week heeft de gemeente aannemer Heijmans Wegen B.V. uit Assendelft opdracht gegeven voor de uitvoering van bestratingswerkzaamheden in de Heesterbuurt. Dit is gebeurd op basis van de bestaande mantelovereenkomst die de gemeente heeft met verschillende aannemers voor opdrachten in Pijnacker Noord.

Planning

Begin volgende week wordt gestart met het bestraten van de Ribeslaan, de Goudenregensingel (zuidkant), het speellint, een stuk trottoir langs de Meidoornlaan en het opgebroken deel van de Meidoornlaan. Het is de bedoeling dat alle bestratingswerkzaamheden voor de schoolvakantie klaar zijn.

Ingepakte chocoladereep met daarop de tekst We gaan weer van start, dank voor uw begrip en geduld

College blij met hervatting werkzaamheden

Het college begrijpt dat veel mensen de afgelopen periode ongemak hebben ondervonden van het stilleggen van de werkzaamheden. In de bewonersbrief van 3 mei dankt het college de bewoners en winkeliers in de Heesterbuurt oprecht voor hun geduld en het getoonde begrip voor de situatie.

"Wij zijn blij voor u dat de werkzaamheden volgende week weer hervat worden."

Nieuwsbericht 19 april 2017

Hervatting werk Heesterbuurt komt in zicht

De curator heeft ons laten weten dat de gemeente zelf een partij mag inschakelen om de resterende werkzaamheden in de Heesterbuurt uit te voeren.

Andere aannemer

Wij zijn nu in gesprek met partijen die hebben aangegeven dat ze binnen twee weken na opdracht aan de slag kunnen. Prioriteit ligt bij het bestraten van de opgebroken delen: de Ribeslaan, de Goudenregensingel, het speellint en de Meidoornlaan ter hoogte van de Wilgenhof met nog een stuk nieuw trottoir langs deze laan. Op basis van aanstaande vrijdag in te dienen offertes, verwachten wij volgende week een beslissing te kunnen nemen welke aannemer aan de slag kan.

Herinrichting Meidoornlaan na de zomer

De nieuwe inrichting van de Meidoornlaan stellen we uit tot na de zomervakantie. In die periode wordt namelijk de riolering in de Goudenregensingel vervangen. Hiermee voorkomen we dat de wijk langere tijd slecht bereikbaar is.

Dank voor begrip en geduld

Wij verwachten eind april/begin mei te kunnen vertellen wie de werkzaamheden gaat uitvoeren en hoe de planning er dan uit ziet. De bewoners aan de opgebroken straten hebben wij vandaag per brief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.

Nieuwsbericht 13 april

Faillissement uitgesproken

Woensdag 12 april heeft de gemeente vernomen dat de rechter het faillissement heeft uitgesproken van Verhoef Infra B.V. Vandaag hebben wij contact gehad met de curator. Wij hebben hem gewezen op de overlast die bewoners hebben van de opgebroken straten nadat Verhoef het werk heeft stilgelegd. En dat het dus belangrijk is, dat er snel duidelijkheid komt over wanneer het werk kan worden hervat. We verwachten daar volgende week meer over te weten.

Meld knelpunten

In de tussentijd doet de gemeente er alles aan om woningen bereikbaar te houden. Onze opzichter Ron Develing is regelmatig in de wijk om te kijken of er knelpunten of onveilige situaties zijn. Bewoners kunnen dit rechtstreeks bij hem melden of telefonisch contact met hem opnemen (telefoon 06 2001 70 43).

Nieuwsbericht van 7 april 2017

Faillissement nog niet definitief

We hadden de uitspraak van de rechter over het faillissement van Verhoef Infra BV op dinsdag 4 april verwacht. Helaas bleek de aanvraag niet goed ingediend en daarom heeft de rechtbank de zaak nog niet behandeld. Vermoedelijk doet de rechter op dinsdag 11 april uitspraak.

Terughalen spullen door leveranciers en onderaannemers

Veel onderaannemers en leveranciers hebben vorige week hun spullen, die nog niet betaald waren door Verhoef Infra BV, opgehaald van het werk. Ook speeltoestellen zijn weggehaald. Hier kan de gemeente niets tegen doen.

Hoe nu verder?

Na de uitspraak van de rechter is er overleg met de curator nodig om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop we weer aan de slag kunnen. En welke partij dat kan gaan doen. Uit de wijk horen we geluiden dat er al afspraken zouden zijn gemaakt met een andere aannemer. Dat is niet het geval. We zijn ons wel aan het oriënteren op onze mogelijkheden om straks snel beslissingen te kunnen nemen.

Bewonersbrieven

Vorige week en deze week zijn er bewonersbrieven bezorgd in de Heesterbuurt. Hieronder kunt u deze vinden.

Nieuwsbericht van 27 maart 2017

Maandagmiddag 27 maart kregen wij bericht dat Verhoef Infra B.V. faillissement heeft aangevraagd. We verwachten dinsdag 4 april een uitspraak van de rechter. De aannemer heeft de werkzaamheden in de Heesterbuurt in Pijnacker Noord stilgelegd.

“Daarbij kijken we bijvoorbeeld ook naar de afronding van de werkzaamheden in de Heesterbuurt in Pijnacker Noord en de gevolgen daarvan voor de omwonenden. In dit soort situaties zijn er alleen maar verliezers. Voor alle betrokken partijen is dit heel vervelend”, aldus wethouder Piet Melzer.

Curator

De gemeente zoekt naar mogelijkheden om de werkzaamheden toch zo snel mogelijk af te ronden. Helaas zijn wij niet vrij om naar eigen inzicht te handelen, omdat wij gebonden zijn aan de visie en beslissingen van de curator. Na de uitspraak door de rechter volgt er contact met de curator.

Bereikbaarheid

Onze aandacht gaat er nu naar uit om de woningen goed en veilig bereikbaar te houden, ook voor de hulpdiensten. Op dit moment hebben wij nog geen beeld hoe en wanneer de werkzaamheden afgerond kunnen worden.

Zodra er meer bekend is over de verdere uitvoeringsplanning, brengen wij u op de hoogte.