Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Welstandsnota

Op grond van de Woningwet moet iedere gemeente een Welstandsnota hebben. Op 20 februari 2014 is de geactualiseerde welstandsnota vastgesteld.

De welstandsnota omschrijft criteria waaraan gebouwen moeten voldoen, zodat zij passen in hun omgeving. De criteria laten zien wat er wel en niet kan. Bijvoorbeeld bij een uitbouw aan een woning of het plaatsen van een dakkapel. Met de nieuwe nota is er voor inwoners meer mogelijk wat betreft aanbouwen en aanpassingen aan de woning.

Welstandsnota 2013 eenvoudiger en sneller

Uitgangspunten voor de nota zijn eenvoudiger regels en procedures en snellere toetsing. Daarmee bepalen inwoners meer zelf wat wel en niet past in hun omgeving. Alle wijzigingen op een rij:

  • Snellere procedure
  • Meer bouwwerken zijn welstandsvrij
  • Ambtelijke toetsing van veel voorkomende kleine bouwwerken (dakkapellen, kozijn-gevelwijzigingen etc.) in plaats van een toetsing door de welstandscommissie.
  • De woonwijken Keijzershof en Ackerswoude zijn welstandsvrij
  • Bedrijventerrein Boezem Oost is welstandsvrij na vaststelling van een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.
  • Zonnepanelen zijn welstandsvrij