Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Wegen

Eén van de kerntaken van een gemeente is het beheren en onderhouden van de wegen. Er wordt uitgegaan van een basis (veelal minimaal) onderhoudsniveau. De veiligheid staat hierbij centraal. Zo mogen bijvoorbeeld tegels niet zo ver uitsteken dat men hier makkelijk over kan struikelen.

Eén van de kerntaken van een gemeente is het beheren en onderhouden van de wegen. Er wordt uitgegaan van een basis (veelal minimaal) onderhoudsniveau. De veiligheid staat hierbij centraal. Zo mogen bijvoorbeeld tegels niet zo ver uitsteken dat men hier makkelijk over kan struikelen.

Het onderhoud van wegen verloopt volgens een cyclus. Deze cyclus kent de volgende stappen:

 1. aanleg
 2. kleinschalige reparaties (technisch verzorgend onderhoud)
 3. herstraten (bij bestratingen)
 4. nieuwe deklaag (bij asfaltverhardingen)
 5. groot onderhoud

Hierna begint cyclus weer in fase 1. Deze cyclus beslaat gemiddeld een periode van 28 jaar.

Klein onderhoud

Voor het onderhoud van de bestrating vindt jaarlijks een reparatieschouw plaats. Hierbij worden de volgende zaken geïnspecteerd:

 • de straatklinkers en trottoirtegels
 • fietspaden en trottoirs
 • het asfalt
 • de belijning van wegen

Als uitgangspunt voor deze inspectie geldt dat de wegen, fietspaden en trottoirs weer schoon, heel en veilig moeten zijn. Op basis van deze veiligheidsinspectie wordt (minimaal) eens per jaar een onderhoudsbestek gemaakt om alle geconstateerde schades te laten herstellen. Dit wordt gedaan door een aannemer.

Groot onderhoud

Doordat diverse plekken een slechte ondergrond kennen vindt in de praktijk op deze plekken een intensiever jaarlijks kleinschalig onderhoud plaats. Hiervoor is gekozen om de kosten voor onderhoud, ondanks de slechte ondergrond, beheersbaar te houden. Dat betekent dat verzakking als gevolg van de slechte ondergrond geen hoofdcriterium is voor het uitvoeren van onderhoud. Uiteraard wordt ten aanzien van bereikbaarheid van percelen (bijv. garages die direct aansluiten op openbaar gebied) wel actie ondernomen. Dit gebeurt dan incidenteel.

De volledige verharding wordt doorgaans pas onderhouden 28 jaar na eerste aanleg. Indien mogelijk wordt dit altijd gecombineerd met rioolrenovatie.

Beheerplan

Hieronder kunt u het beheerplan wegen 2012-2016 lezen

Documenten