Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wees een dame of heer in het verkeer!

De gemeente ontvangt regelmatig meldingen dat fietsers op de stoep zorgen voor hinderlijke situaties. Fietsers zoeken de kortste weg van A naar B.

Verkeersbord verboden te fietsen

De ervaring leert dat hekjes, paaltjes en verkeersborden dit helaas niet kunnen voorkomen. Met de herinrichting van Vrouwtjeslant zijn dan ook de meeste hekjes, paaltjes en verkeersborden verdwenen.

We adviseren u dan ook om de fietsers op de stoep aan te spreken op hun hinderlijke gedrag.