Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Website 'Hoe woon ik straks' van start

Met een druk op de knop namen Harry Keuter (directeur SWOP) en wethouder Bernard Minderhoud (ouderen) op 29 juni de website www.hoewoonikstraks.nl in gebruik.

De website bestaat uit een aantal vragen, die een beeld geven of inwoners veilig en comfortabel kunnen blijven wonen in hun huidige huis.

Vooruit kijken

De starthandeling vond plaats bij de SWOP in Pijnacker. Wethouder Minderhoud wees erop dat je bij het kiezen van een woning altijd vooruit moet kijken.

“Dat geldt voor alle leeftijden. Je woonsituatie kan bijvoorbeeld veranderen door gezinsuitbreiding of ouder worden.”

Trots

Harry Keuter gaf aan trots te zijn op het resultaat.

“Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder de samenwerking met de VAC, de Wmo-raad en de gemeente. Samen bieden deze organisaties veel deskundigheid en kennis. Overigens blijft het niet bij deze website alleen. We zullen voortdurend aandacht blijven besteden aan het onderwerp. Onder meer tijdens bijeenkomsten voor ouderen.”

Zelfstandig

De Rijksoverheid stimuleert dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen. De afgelopen jaren is de samenleving veranderd. We willen langer thuis wonen en zelfstandig blijven, ook als we ouder worden of een beperking hebben.

“Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn écht blijvertjes”, aldus Harry Keuter.

Omzien naar elkaar en mantelzorgondersteuning wordt steeds belangrijker. De website www.hoewoonikstraks.nl is dus ook een hulpmiddel bij het in kaart brengen van de mogelijkheden.