Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Waterschap zoekt deelnemers

Het Hoogheemraadschap van Delfland is in 2012 gestart met een proef om gietwaterbassins in te zetten als maatregel tegen wateroverlast.

De resultaten zijn positief: lagere waterstanden in de sloot tijdens hevige buien. Maar, hoe meer tuinders meedoen, hoe groter het effect!

Dynamische inzet van gietwaterbassins. Tuinder en Delfland houden samen de polder droog!

Ruimte in het bassin

De maatregel houdt in dat de tuinder zorgt voor ruimte in het bassin om de piek van de bui op te vangen. Als het bassin vol is en er is een zware bui in aantocht, dan kan de tuinder van te voren wat gietwater aflaten. De tuinder beslist dat altijd zelf. Het dashboard bassinbeheer helpt hem daarbij. Zodat hij weet tot hoever hij kan gaan, ook als de bui niet valt. Hoogheemraadschap Delfland informeert hem wanneer hij alert moet zijn.

Gezocht: tuinders die bassin vernieuwen

Het Hoogheemraadschap is op zoek naar glastuinbouwbedrijven die in 2015 een nieuw bassin gaan aanleggen of die de folie van hun bassin gaan vervangen. De extra voorzieningen (leiding vanuit het bassin en regelbare klep) kunnen dan gelijk worden aangebracht. Binnen de proef betalen zij de extra voorzieningen, de tuinder werkt er mee. Hoogheemraadschap Delfland wil ervaring opdoen met verschillende typen bedrijven qua omvang en teelt. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Aanmelden

Interesse? Neem dan contact op met de projectleider Saskia Jouwersma, tel: 06 - 46424928 of e-mail naar gietwaterbassins@hhdelfland.nl.

Folder

De folder ‘Dynamische inzet van gietwaterbassins’ vindt u hieronder of kijk op www.proeftuinoranjepolder.nl/maatregelen.