Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Wat te doen bij ontruiming en evacuatie?

Het kan gebeuren dat u in verband met een calamiteit de omgeving met spoed moet verlaten. Dit hoort u dan via Radio of TV West, door middel van geluidswagens, via internet, twitter of door een oproep van NL-Alert.

Wanneer u uw omgeving moet verlaten in verband met een calamiteit moet u het volgende doen:

 • Ga na wat u zelf kunt doen. Bekijk of er mogelijkheden zijn om naar familie of vrienden te gaan.
 • Vergeet medicijnen en mobiele telefoon met oplader niet mee te nemen.
 • Leg een briefje zichtbaar in de vensterbank naast de voordeur, waarop uw naam, mobiele nummer en eventueel uw e-mailadres staan vermeld. Zo kan men contact met u opnemen.
 • Sluit gas, elektriciteit en water alleen af als de hulpdiensten hierom vragen.
 • Sluit uw woning af. De politie bewaakt na een ontruiming de buurt. Helaas kunnen zij niet altijd voorkomen dat kwaadwillenden toeslaan.
 • Informeer bij de buren of zij weten dat ze weg moeten. Help hen als dat nodig is.

Huisdieren en vee

Huisdieren, grote honden of gevaarlijke dieren, zijn niet welkom in een opvanglocatie. De gemeente heeft afspraken gemaakt met dierenpensions, maar deze zijn meestal niet in staat om snel (binnen 1 uur) zoveel huisdieren op te vangen. U blijft verantwoordelijk voor uw huisdier en bedenk nu alvast wat u kunt doen als u met spoed uw woning moet verlaten. Opvang voor (gevaarlijke of overlastgevende) dieren uit terraria, zoals slangen, spinnen, hagedissen, ratten, etc. is niet mogelijk. Hou deze dieren thuis. De zorg voor vee is een verantwoordelijkheid voor de veehouder, waarbij vooral de hulp vanuit de beroepsgroep georganiseerd moet worden.

Vervoer

Welk vervoermiddel u kunt gebruiken, hoort u via eerdergenoemde kanalen. Als de situatie het toelaat, kunt u met uw eigen auto weg. Als u geen eigen vervoer hebt of het gebruik van eigen vervoer niet verantwoord is, wordt er voor vervoer (bussen) gezorgd. Neem alleen het meest noodzakelijk mee. Er is beperkt plaats voor koffers en bijna altijd duurt het ongedwongen verblijf minder dan 24 uur.

Eigen vervoer

Mag u met eigen vervoer doe dan het volgende:

 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Luister naar de verkeersinformatie op Radio West, NPO Radio1, www.anwb.nl of de app van de ANWB.
 • Volg uitsluitend de route die de politie of de verkeersbegeleiders aangeven.

Openbaar vervoer

Moet u met het openbaar vervoer, luister dan naar Omroep West. U hoort via de radio of via geluidswagens hoe u wordt vervoerd en waar de opstapplaatsen zijn. Neem alleen het meest noodzakelijke mee.

Verminderd zelfredzaam

Mensen die minder zelfredzaam zijn, worden zoveel mogelijk geholpen door familie, vrienden, buren, etc. Organiseer de hulpverlening, door vooraf afspraken te maken met de zorgaanbieders, buren, familie, etc.

Kan hulp niet geboden worden vanuit familie, buren of vrienden, meld dat dan bij de hulpdiensten via tel. 112. Lukt dat niet zet dan het licht in huis aan en hang, als dat lukt, een laken uit het raam (raam wel weer sluiten!) als teken dat u hulp nodig heeft.
Voor personen die verblijven in instellingen als verzorgingshuizen, ziekenhuizen en scholen gelden speciale regels, die zijn vastgelegd in interne ontruimings- en calamiteitenplannen. Woont of werkt u in zo’n instelling, vraag dan eens hoe dat geregeld is bij iemand van de BHV.

Opvanglocaties

De gemeente beschikt over een aantal opvanglocaties. Bij een eventuele evacuatie worden die locaties bekend gemaakt met geluidwagens, via internet op www.omroepwest.nl of gemeentelijke website of via Radio West. Ga naar de dichtstbijzijnde opvanglocatie. Daar komen de andere buurtbewoners ook naar toe. Dat vergroot de kans op hereniging. Op de opvanglocaties kunt u terecht voor de eerste verzorging zoals eten, drinken, bijstand en zo nodig is er ook slaapgelegenheid. Dit is natuurlijk geen luxe verblijf en u wordt opgeroepen om zoveel mogelijk zelf uw slaapplek te organiseren bij vrienden of familie.