Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat doet de Monumentencommissie

Sinds 2002 heeft Pijnacker-Nootdorp een gemeentelijke monumentencommissie. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over monumentenzorg in de ruimste zin van het woord.

De zittingsperiode van de leden is gelijk aan die van de leden van de raad.

Samenstelling

De commissie telt zeven leden, die ieder afzonderlijk op één van de volgende specifieke terreinen belangstellend of deskundig zijn:

Vakgebied Naam
Bouwkunde met specialisme restauraties: dhr. A.W. Bakker
Archeologie: dhr. A.J.M. Gribnau
Nieuwbouwarchitectuur: dhr. J.J.M. Klompenhouwer
Historie van Pijnacker: mw. M.A. van der Kuij-Lalleman
Bouwhistorie: dhr. W.F. Weve
Voorzitter: dhr. P.A.J. van Winden
Ambtelijk adviseur: dhr. E. Dreischor

Vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn in beginsel openbaar.