Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat doet de Commissie Beeldende Kunst

De Commissie Beeldende Kunst adviseert het college gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op kunst.

Zo adviseert de Commissie Beeldende Kunst over het aankopen van kunstwerken in de openbare ruimte, over het formuleren en verstrekken van opdrachten aan kunstenaars voor het vervaardigen van kunstwerken in de openbare ruimte en over het verwijderen dan wel verplaatsen van bestaande kunstwerken.

Samenstelling

De commissie bestaat uit vijf leden en een ambtelijk secretaris. Alle leden zijn deskundig op het terrein van beeldende kunst. Zij zijn of werkzaam op dit gebied, of hebben een affiniteit met de beeldende kunst en vormgeving, onder meer in relatie tot stedenbouw en architectuur.

Ambtelijke secretaris

Dhr. C.W. van Wijk, tel. 14 015
e-mail k.vanwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Leden

  • Dhr. E.W. Stikkelorum
  • Mw. C.C. Wigleven
  • Vacature