Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Wat als ik hulp nodig heb bij een ramp?

Verminderd zelfredzame mensen zijn mensen die door een mentale of lichamelijke beperking niet voldoende in staat zijn om tijdens een ramp of andere dreiging voor zichzelf te zorgen. Deze mensen moeten geholpen worden.

Zoek hulp bij familie, vrienden, buren, etc. Pas als dat niet lukt kan een beroep gedaan worden op de professionele, maar schaarse hulpverlening, als ambulances, politie, brandweer, etc. Bedenk dat tijdens een ramp deze diensten al snel overbelast raken en niet met de snelheid die u gewend bent, kunnen komen. Daarom de volgende tips:

Algemeen

 • Informeer vooraf bekenden en buren hoe ze u kunnen helpen in een noodsituatie.
 • Zorg ervoor dat deze mensen over uw telefoonnummer beschikken en andersom.
 • Kunt u uw huis niet verlaten? Ga dan voor een raam aan de straatkant staan, doe de lichten aan. Zorg dat de deur van het slot is.

Tips voor slechtzienden

 • Informeer vooraf bekenden en buren hoe ze u kunnen helpen in een noodsituatie.
 • Loop in geval van nood met de stroom mee en vraag een omstander of u kunt inhaken.
 • Denk in geval van evacuatie aan uw geleidestok en mobile telefoon.

Tips voor slechthorenden

 • Ga vooraf na hoe u uw hulp kunt mobiliseren als de sirenes gaan en u moet met spoed uw woning of een gebied verlaten.
 • Organiseer dat bekenden uw woning kunnen betreden in geval van nood.
 • Zorg dat u voldoende reservebatterijen voor uw hoortoestel heeft.
 • Maak uw beperking in het geval van een crisis kenbaar aan omstanders en vraag hulp.

Tips voor mensen in een rolstoel

 • Zorg ervoor dat bekenden weten hoe uw rolstoel werkt.
 • Zorg ervoor dat u een ruimte makkelijk kunt verlaten, bijvoorbeeld door te kijken waar nooduitgangen zijn. Wees niet te afhankelijk van de lift.
 • Probeer de accu van uw rolstoel zo optimaal mogelijk opgeladen te houden.

Tips voor mensen met een chronische aandoening

 • Zorg dat u voldoende medicijnen op voorraad heeft.
 • Draag altijd uw medicijnpaspoort en mobiele telefoon bij u.
 • Ga niet zonder uw medicijnen de deur uit.
 • Bespreek met bekenden hoe ze u zouden kunnen helpen in geval van nood.