Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Warmteplan Keijzershof en Tuindershof, vastgesteld (in procedure)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 januari 2019 het Warmteplan Tuindershof en Keijzershof heeft vastgesteld.

Het Warmteplan heeft een tweeledig doel. Het verplicht ontwikkelaars en (individuele) bouwers om nieuwe woningen binnen het beschreven plangebied in Tuindershof en het nieuw te ontwikkelen Park van Buijsen in Keijzershof aan te sluiten op een netwerk dat warmte levert, dan wel biedt het partijen de mogelijkheid om de woningen te verwarmen op basis van een minimaal gelijkwaardig alternatief. Met de vaststelling van het Warmteplan blijft het mogelijk om op woning-, straat- of wijkniveau een alternatieve warmtevoorziening voor te stellen. Bij een vergunningaanvraag zal dan de gelijkwaardigheid ten aanzien van energiezuinigheid en milieubescherming worden getoetst.

Door middel van een zogenaamde concessie wordt warmtelevering aan de woningen voor 30 jaar gegarandeerd op basis van de Warmtewet, tegen zo laag mogelijke aansluitkosten en een zo hoog mogelijk duurzaamheidsniveau. Het energiebedrijf legt het net aan, is verantwoordelijk voor de levering van warmte aan de toekomstige bewoners en sluit daartoe met hen een contract. Tarieven, service en beheer passen binnen kaders van de Warmtewet.

Het warmteplan heeft ter inzage gelegen en is hieronder digitaal beschikbaar. Het Warmteplan Tuindershof en Keijzershof heeft een werkingsduur van 10 jaar, waarna het geactualiseerd kan worden.