Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Warm hart voor aardwarmte

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, Stedin, Rondom Wonen en Ammerlaan hebben een belangrijke eerste stap gezet in het realiseren van een aardwarmtenetwerk in Pijnacker-Noord.

Leden van het samenwerkingsverband Aardwarmte

Het betreft een uitbreiding van het warmtenet van Ammerlaan naar bestaande woningbouw.

Samenwerking

Vrijdag 24 mei hebben de vier partijen in het overleg nog eens bevestigd dat het commitment van alle partijen van cruciaal belang is om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. “Met de samenwerkings-overeenkomst tussen energietransporteur Stedin, woningcorporatie Rondom Wonen en Ammerlaan The Green Innovator, is de realisatie van het project een belangrijke stap dichterbij gekomen,” sprak wethouder Van Egmond.

Onderzoek

De gemeente heeft in 2012 een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren met een positief resultaat. Aanvullend onderzoek is nodig, onder andere naar een betere uitkoeling van de aardwarmte in de woningen, voor een definitieve go /no go. De gemeente zal -als verbinding tussen de drie partijen- een subsidieaanvraag doen die nodig om dit project te kunnen realiseren.

Gemeente is enthousiast

“De gemeente Pijnacker-Nootdorp draagt dit project een warm hart toe,” gaf Van Egmond aan. “De gemeente voert in het kader van een energie-neutrale gemeente een actief faciliterend beleid om de warmtetransitie tot stand te brengen. De CO2 vrije warmtelevering in dit project is een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de bestaande woningbouw. Als gemeente zijn we blij met ambitieuze ondernemers als Ammerlaan die hun nek durven uitsteken en steeds blijven zoeken en vernieuwen. De gemeente zal in dit project actief met u samenwerken en met u meedenken voor alle noodzakelijke vergunningen.”

Uitdaging aangaan

Projectmanager Oostra van Stedin liet weten graag deel te nemen in dit project dat naadloos aansluit op de aandacht die Stedin heeft voor ‘new business development’ ofwel, de toekomstige energiebehoefte. Ook directeur Greven van Rondom Wonen wil graag zijn medewerking verlenen en de uitdaging aangaan. Zeker als dit bijdraagt aan de milieudoelstellingen en het voordelen oplevert voor de huurders van Rondom Wonen in Pijnacker Noord.