Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Waarom geldt in de ene straat 30 km/u en in de andere 50 km/u?

Op erftoegangswegen (woonstraten) heeft het verkeer meestal zijn bestemming of herkomst. Daar krijgt het leef- en woonklimaat de eerste prioriteit en is de auto als het ‘ware’ gast. Het rijgedrag dient daarop te worden aangepast. Daarom geldt ook een lage maximum snelheid.