Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vul de vragenlijst in over de AWBZ

Krijgt u of uw familielid nu ondersteuning uit de AWBZ? Dan moet u voor die ondersteuning per 1 januari 2015 aankloppen bij de gemeente. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. Zo helpt u mee om de voorlichting te verbeteren.

Logo vragenlijst AWBZ

Verbeteren voorlichting

Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, mantelzorg, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Misschien heeft u al het nodige gehoord over deze veranderingen. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Dit willen wij weten

Bent u geïnformeerd over de veranderingen en over de overgangsregeling? Begrijpt u wat de informatie voor u betekent? Weet u waar u voor aanvullende informatie terecht kunt? Vanaf 1 januari 2015 moet u naar uw gemeente voor ondersteuning. De raadpleging loopt tot 4 oktober.

Vul de vragenlijst in via www.zorgnaargemeenten.nl. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Bellen kan ook: tel. (030) 291 67 77 (op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur).