Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vrouw in Actie

In januari 2016 start de gemeente Pijnacker-Nootdorp is samenwerking met de bibliotheek Oostland het programma ‘Vrouw In Actie’ (VIA). VIA is bedoeld voor vrouwen die al langere tijd niet mee doen aan het arbeidsproces en niet weten hoe ze weer aan de slag kunnen komen.

Deelname aan het project VIA kan voor vrouwen de juiste ‘actie’ zijn om te ontdekken waar hun interesse ligt, wat hun talent is, wat zij kunnen bereiken en welke stappen daarvoor nodig zijn. VIA is in eerste bedoeld voor vrouwen die geen ervaring hebben op de arbeidsmarkt maar die zich wel in die richting willen ontwikkelen.

Werkwijze VIA

Vrouwen doen mee aan een serie van 5 workshopbijeenkomsten met een vaste structuur. Van deelnemers wordt verwacht dat zij bij alle 5 bijeenkomsten aanwezig zijn. De workshops worden geleid door Birgit Snelleman, die veel ervaring heeft op het gebied van talentontwikkeling, opleiding en werk. Daarnaast wordt binnen VIA samen gewerkt met arbeids- en opleidingsdeskundigen, het WGSP (Werkgevers Servicepunt), het Leerwerkloket en bureau Vrijwilligerswerk, zodat vrouwen (praktische) kennis kunnen vergaren over de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk en (verdere) opleidingsmogelijkheden.

Workshopbijeenkomsten

In de workshopbijeenkomsten staat het ontdekken van eigen talent, vaardigheden en interesses van de deelnemende vrouwen centraal. Door vanuit dit uitgangspunt te starten wordt een basis gelegd voor (meer) zelfvertrouwen. De vrouwen krijgen ideeën en mogelijkheden aangereikt om stappen te zetten richting arbeidsmarkt, vrijwilligers of opleiding.

Verdiepingscursus

Vrouwen die zich na de workshopbijeenkomsten verder willen verdiepen en ontwikkelen kunnen deelnemen aan de verdiepingscursus. Binnen de verdiepingscursus, die bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten, wordt aandacht besteed aan emotionele- en sociale blokkades, werknemers- en studievaardigheden, taal- en rekenvaardigheden. Deze aandachtsgebieden komen aan bod voor zover dat bijdraagt aan het bereiken van het doel dat de deelnemende vrouw zichzelf tijdens de workshopbijeenkomsten heeft gesteld.

Projectperiode en bereik

De eerste groep start in januari 2016. Een tweede groep staat gepland voor maart 2016. De workshops vinden plaats in het SCC Prins Hendrikstraat, achter de bibliotheek in Pijnacker. Workshopbegeleider is Birgit Snelleman. ‘Vrouw In Actie’ is bedoeld voor vrouwen uit Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw.

Aanmelden

Deelname aan ‘Vrouw In Actie’ is gratis. Vrouwen die zich willen aanmelden voor deelname aan de workshopbijeenkomsten VIA kunnen een mail sturen aan wwbbackoffice@pijnacker-nootdorp.nl, onder vermelding van aanmelding VIA. Wij zullen daarna contact met u opnemen over uw deelname.