Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vrijwilligerswerk en uitkering

Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering wel zou worden betaald. Voorbeelden zijn werk in een bedrijf, winkel of kantoor. Meestal kunt u vrijwilligerswerk doen en uw uitkering houden, maar niet altijd.

Meldingsplicht

Vraagt u bijstand aan of ontvangt u al een bijstandsuitkering? En doet u vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid of gaat u dit doen? Dan bent u verplicht om dit aan de gemeente te melden. Deze meldingsplicht is een onderdeel van de inlichtingenplicht. Neem daarom altijd contact op met de gemeente als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Wij beoordelen of het echt vrijwilligerswerk is. Als wij vinden dat het eigenlijk gewoon werk is waarvoor u salaris zou moeten krijgen wordt u dat verteld. Als u het werk dan toch blijft verrichten wordt uw uitkering verminderd naar verhouding van het aantal uren dat u werkt.

Tegenprestatie

Iedereen die bijstand van de gemeente krijgt moet - als dat kan - iets terug doen voor de samenleving. Dat noemen wij een tegenprestatie. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp deelnemen aan de maatschappij. Als werken (nog) niet mogelijk is voor u, willen wij u toch stimuleren om toch zoveel mogelijk op andere manieren mee te doen aan de maatschappij. Het doen van vrijwilligerswerk draagt bovendien bij aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Een tegenprestatie is het leveren van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. U kunt bijvoorbeeld denken aan verschillende vormen van vrijwilligerswerk. In de tijd dat u een tegenprestatie levert, moet u ook gewoon blijven solliciteren en naar werk zoeken.

Onkostenvergoeding

Als u vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid doet, dan kunt u soms in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Dit is een onkostenvergoeding voor kosten die u hebt gemaakt tijdens uw vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid (bijvoorbeeld reiskosten). Er geldt een maximum voor het bedrag dat u kunt ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijstand.

Vrijwilligersvergoeding

Uw situatie Maximumbedrag
U verricht vrijwilligerswerk en bent 27 jaar of ouder. € 95,00 per maand met een maximum van € 764,00 per jaar.
U bent 27 jaar of ouder en de gemeente heeft u gevraagd vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid te verrichten. € 150,00 per maand, met een maximum van € 1500,00 per jaar.

Ontvangt u meer dan het maximale bedrag aan vrijwilligersvergoedingen? Dan kan dit als inkomen worden gezien.