Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vragen en antwoorden vluchtelingenopvang

Bij Sporthal de Viergang is van zondag 4 oktober t/m vrijdag 9 oktober een groep van 150 vluchtelingen opgevangen. De Viergang was door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangewezen als tijdelijke crisisopvanglocatie. Vanmiddag wordt gestart met het opruimen en reinigen van de zaal. Maandag 12 oktober wordt deze weer in gebruik genomen.

Waarom crisis opvang?

Elke dag melden zich honderden mensen aan in ons land. De nood is hoog daarom vraagt het COA gemeenten om te locaties beschikbaar te stellen, zodat we met elkaar deze vluchtelingen kunnen helpen. Pijnacker-Nootdorp heeft met de tijdelijke crisisopvang van vluchtelingen een bijdrage geleverd aan de vluchtelingenopvang.

Er zijn ook andere mogelijkheden om opvang te bieden aan vluchtelingen. Dan gaat het om langere termijn. Bijvoorbeeld door noodopvang te regelen voor een aantal weken of maanden of door een asielzoekerscentrum te openen waar vluchtelingen voor een aantal jaar verblijven in afwachting van hun verblijfsvergunning. Hier is nu geen sprake van. Het college heeft aangegeven alleen crisisopvang te organiseren.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar gaan de vluchtelingen nu heen?

Na vertrek uit Pijnacker gaan ze naar een opvanglocatie in Monnickendam (gemeente Waterland).

Komt er een nieuwe groep als de eerste weg is?

Er komt geen nieuwe groep vluchtelingen. De sporthal wordt weer klaar gemaakt voor normaal gebruik.

Waar gaan de vluchtelingen uiteindelijk naar toe?

Zij gaan door naar een tijdelijke opvang of een asielzoekers centrum. Het COA bepaalt waar dat is. In een asielzoekerscentrum doorlopen ze een asielprocedure. Tijdens de asielprocedure beslist de IND of iemand recht heeft op een verblijfsvergunning.

Opvanglocatie

Wanneer kan de sporthal weer gebruikt worden?

Na het vertrek van de groep wordt gestart met het opruimen en schoonmaken. Zaterdag 10 oktober wordt de zaal weer opgeleverd.

Kleding en spullen

Wat gebeurt er met spullen die over zijn?

Alle kleding en spullen die over zijn gebleven worden geschonken aan goede doelen in de regio.

Meer vragen?

Vragen over de crisisopvang kunt u bij voorkeur mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl.
U kunt ook tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen met naar het algemene nummer 14015.