Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vraag leerlingenvervoer 2018 - 2019 bijtijds aan

Denkt u recht te hebben op leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018 - 2019? Dien dan de aanvraag zo snel mogelijk in bij de gemeente.

Leerlingenvervoer, kinderen worden afgezet door taxi

Aanvragen voor leerlingenvervoer moet u elk jaar opnieuw indienen. Een eenmaal toegekende vervoersvoorziening loopt niet automatisch door.

Aanvragen leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen via het formulier in het product Leerlingenvervoer.. Onder het tabblat Voorwaarden vindt u meer informatie over het recht op leerlingenvervoer.

Afhandeling aanvraag

Taakveld Maatschappelijke Zaken toetst uw aanvraag aan de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp en de beleidsregels. Binnen acht weken krijgt u bericht. De aanvraag moet compleet zijn. Voeg dus gevraagde bewijsstukken bij.